2013. a märts alustasime varem.  Ka aprillikuus oli väljas veel suur lumi ja külm. Taaskasutusturg Põltsamaa Kultuurikeskuses.

2012.a ikka turuplatsil

2011.a oktoobris ja novembris kolisime sügise eest varjule. Taaskasutusturg Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses.

2010 oktoobris ja novembris kolisime sügise eest sisse. Taaskasutusturg Lille tn koolimajas.